Μαθήματα Ελληνικών για Όλους- Οι συλλαβές, οι λέξεις και οι προτάσεις

2ο Μάθημα-Γραμματική της Νέας Ελληνικής Στο 1ο μάθημα ασχοληθήκαμε με τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφάβητου. Στο παρόν μάθημα θα

Read more

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικών δηλώσεων προτίμησης για τα ΕΠΑΛ

Παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικών δηλώσεων προτίμησης για την εγγραφή στα ΕΠΑΛ καθώς θα μείνει ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-epal καθόλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, 24 – 25 Ιουνίου

Read more